Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Elérhetőségek
Pozícióval kapcsolatos információk
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Tisztelt Pályázó!


Köszönjük pályázatát. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a benyújtott pályázatában szereplő adatai kezelése vonatkozásában az alábbi tájékoztatásunkat:


Adatkezelő neve:

BEKO Engineering Kft.

A pályázók által megadott személyes adatokhoz csak a BEKO Engineering Kft. toborzási, kiválasztási folyamatában szükségszerűen résztvevő, a munkaerő felvételben javaslattételi vagy döntési jogkörrel rendelkező illetékes munkatársainak van hozzáférése.

Adatkezelő elérhetőségei:

Postacím: H-9700 Szombathely, Körmendi u. 40.

e-mail: adatvedelem@beko.hu

web: http://www.beko.hu

Adatkezelés célja:

Adatkezelésünk célja a BEKO Engineering Kft. által meghirdetett állásra való jelentkezés, a pályázat elbírálása, munkaviszony létesítése, szükség esetén az elbírálás jogszerűségének igazolása, illetve – amennyiben a pályázata, és adatai további kezeléséhez hozzájárul – úgy az Ön értesítése olyan esetleges jövőbeli állásajánlatokról, melyek a BEKO Engineering Kft. megítélése szerint az Ön képzettségének és szakmai tapasztalatainak megfelelnek.

Kezelt adatok köre:

A BEKO Engineering Kft. a jelentkezők következő adatait kezeli: családi- és utóneve, e-mail címe, telefonszáma, levelezési címe, arcképe, műszaki és/vagy személyiség tesztek eredménye, önéletrajzában és az Ön által beküldött, továbbá a kiválasztási eljárás során létrejövő pályázati anyagban – ideértve a személyes meghallgatása keretében létrejövő, illetve a munkakör betöltésére való alkalmasságának megítélésére létrehozott dokumentumokat is - szereplő adatok. Munkaszerződés elkészítéséhez kezelt további adatok: születési hely és idő, édesanyja neve, állandó lakcíme, TAJ-száma, adószáma, legmagasabb végzettséghez tartozó intézmény neve és végzés éve, oklevél száma.

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a kiválasztási folyamat lezárásáig, és az azt követő 60 (hatvan) hónapig az Ön hozzájárulása, amelyet a pályázati anyag beküldésének tényével és a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával a BEKO Engineering Kft. megadottnak tekint, illetve a munkaszerződés létrehozása.

Adattárolás határideje:

Az Ön pályázatát és az abban foglalt, vagy ahhoz kapcsolódó személyes adatait a BEKO Engineering Kft. a kiválasztási folyamat (pályázat) lezárultáig, és az azt követő 60(hatvan) hónapig kezeli, illetve amennyiben Ön kerül kiválasztásra, úgy az adatkezelővel fennálló munkaviszonya, ill. esetleges egyéb jogviszonya alatt. Amennyiben nem Ön kerül kiválasztásra, úgy az adatkezelő az Ön pályázatát és adatait a kiválasztási folyamat lezárultát (a nyertes pályázóval történő szerződéskötést) követő 60 (hatvan) hónapig tárolja és kezeli.

Ön a fentiek szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben az adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az Ön teljes pályázati anyagát, és valamennyi adatát törli. Amennyiben még nem zárult le a kiválasztási folyamat, úgy a hozzájárulás visszavonása esetén az Ön pályázatát visszavontnak tekintjük.

Adattovábbítók és adatfeldolgozók:

Tájékoztatjuk, hogy a kiválasztási folyamat során keletkezett pályázati anyagának egy részét továbbíthatjuk üzleti partnereinek.

Tájékoztatjuk, hogy a BEKO Engineering Kft. az adatkezelés során a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

HR támogató rendszer biztosítása:

Evolution Consulting Kft.

Cím: 3531 Miskolc, Báthory István u. 12.

E-mail: info@evolution-consulting.hu 

Informatikai rendszerek üzemeltetése:

PENCOM Technika Kft.

Cím: 9700 Szombathely, Szily János u. 26.

E-mail: info@pencom.hu

Érintett jogok:

Kérésére tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről és az adatkezelés körülményeiről.

Kérésére hozzáférést biztosítunk a kezelt személyes adataihoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz, és a kezelt adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Amennyiben az adatai kezelése automatizáltan történik, úgy Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott, Önre vonatkozó adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Kérésére pontatlan adatait helyesbítjük, kiegészítjük.

Kérésére azon személyes adatait, amelyek megőrzésére nincs jogszabály által előírt kötelezettségünk, vagy más jogalapunk, töröljük.

Kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben személyes adatainak kezelését korlátozzuk. Saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat az adatai kezelése ellen.

Hatósághoz fordulás joga:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett bejelentéssel Ön vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelme következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadásg Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Honlap: http://www.naih.hu 

Örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordul, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és orvosoljuk.

Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a BEKO Engineering Kft. székhelye szerint illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bírósági eljárásról további információkat a www.birosag.hu honlapon tudhat meg.

Tisztelt Pályázó!


Köszönjük pályázatát. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a benyújtott pályázatában szereplő adatai kezelése vonatkozásában az alábbi tájékoztatásunkat:


Adatkezelő neve:

BEKO Engineering Kft.

A pályázók által megadott személyes adatokhoz csak a BEKO Engineering Kft. toborzási, kiválasztási folyamatában szükségszerűen résztvevő, a munkaerő felvételben javaslattételi vagy döntési jogkörrel rendelkező illetékes munkatársainak van hozzáférése.

Adatkezelő elérhetőségei:

Postacím: H-9700 Szombathely, Körmendi u. 40.

e-mail: adatvedelem@beko.hu

web: http://www.beko.hu

Adatkezelés célja:

Adatkezelésünk célja a BEKO Engineering Kft. által meghirdetett állásra való jelentkezés, a pályázat elbírálása, munkaviszony létesítése, szükség esetén az elbírálás jogszerűségének igazolása, illetve – amennyiben a pályázata, és adatai további kezeléséhez hozzájárul – úgy az Ön értesítése olyan esetleges jövőbeli állásajánlatokról, melyek a BEKO Engineering Kft. megítélése szerint az Ön képzettségének és szakmai tapasztalatainak megfelelnek.

Kezelt adatok köre:

A BEKO Engineering Kft. a jelentkezők következő adatait kezeli: családi- és utóneve, e-mail címe, telefonszáma, levelezési címe, arcképe, műszaki és/vagy személyiség tesztek eredménye, önéletrajzában és az Ön által beküldött, továbbá a kiválasztási eljárás során létrejövő pályázati anyagban – ideértve a személyes meghallgatása keretében létrejövő, illetve a munkakör betöltésére való alkalmasságának megítélésére létrehozott dokumentumokat is - szereplő adatok. Munkaszerződés elkészítéséhez kezelt további adatok: születési hely és idő, édesanyja neve, állandó lakcíme, TAJ-száma, adószáma, legmagasabb végzettséghez tartozó intézmény neve és végzés éve, oklevél száma.

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a kiválasztási folyamat lezárásáig, és az azt követő 60 (hatvan) hónapig az Ön hozzájárulása, amelyet a pályázati anyag beküldésének tényével és a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával a BEKO Engineering Kft. megadottnak tekint, illetve a munkaszerződés létrehozása.

Adattárolás határideje:

Az Ön pályázatát és az abban foglalt, vagy ahhoz kapcsolódó személyes adatait a BEKO Engineering Kft. a kiválasztási folyamat (pályázat) lezárultáig, és az azt követő 60(hatvan) hónapig kezeli, illetve amennyiben Ön kerül kiválasztásra, úgy az adatkezelővel fennálló munkaviszonya, ill. esetleges egyéb jogviszonya alatt. Amennyiben nem Ön kerül kiválasztásra, úgy az adatkezelő az Ön pályázatát és adatait a kiválasztási folyamat lezárultát (a nyertes pályázóval történő szerződéskötést) követő 60 (hatvan) hónapig tárolja és kezeli.

Ön a fentiek szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben az adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az Ön teljes pályázati anyagát, és valamennyi adatát törli. Amennyiben még nem zárult le a kiválasztási folyamat, úgy a hozzájárulás visszavonása esetén az Ön pályázatát visszavontnak tekintjük.

Adattovábbítók és adatfeldolgozók:

Tájékoztatjuk, hogy a kiválasztási folyamat során keletkezett pályázati anyagának egy részét továbbíthatjuk üzleti partnereinek.

Tájékoztatjuk, hogy a BEKO Engineering Kft. az adatkezelés során a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

HR támogató rendszer biztosítása:

Evolution Consulting Kft.

Cím: 3531 Miskolc, Báthory István u. 12.

E-mail: info@evolution-consulting.hu 

Informatikai rendszerek üzemeltetése:

PENCOM Technika Kft.

Cím: 9700 Szombathely, Szily János u. 26.

E-mail: info@pencom.hu

Érintett jogok:

Kérésére tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről és az adatkezelés körülményeiről.

Kérésére hozzáférést biztosítunk a kezelt személyes adataihoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz, és a kezelt adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Amennyiben az adatai kezelése automatizáltan történik, úgy Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott, Önre vonatkozó adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Kérésére pontatlan adatait helyesbítjük, kiegészítjük.

Kérésére azon személyes adatait, amelyek megőrzésére nincs jogszabály által előírt kötelezettségünk, vagy más jogalapunk, töröljük.

Kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben személyes adatainak kezelését korlátozzuk. Saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat az adatai kezelése ellen.

Hatósághoz fordulás joga:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett bejelentéssel Ön vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelme következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadásg Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Honlap: http://www.naih.hu 

Örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordul, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és orvosoljuk.

Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a BEKO Engineering Kft. székhelye szerint illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bírósági eljárásról további információkat a www.birosag.hu honlapon tudhat meg.